BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

  • Xem: 582

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Tân Phú, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

BIÊN BẢN
NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

 

1. Thời gian:  8 giờ 00 phút  ngày 16 tháng 09 năm 2019
2. Địa điểm: Tại trường Mầm Non Việt Mỹ
3. Địa chỉ: 93-95 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
4. Thành phần:

Bà Trần Thị Cẩm Loan

-Hiệu trưởng nhà trường 

Bà Trịnh Thị Thanh Thủy

-P.hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu

-Ủy ban kiểm tra

Bà Hoàng Đặng Hồng Nhung

- Bí thư chi đoàn

Bà  Nguyễn Thị Hương    

-Giáo viên –Thư ký

         
Có sự chứng kiến của

           Bà: Đỗ Vũ Hằng Nhi                                - Trưởng ban đại diện  CM trẻ
Trường Mầm non Việt Mỹ đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2019– 2020.
          Thời gian niêm yết từ nay đến hết ngày 16 tháng  10 năm 2019. Biên bản được lập thành 2 bản.
             Hiệu Trưởng                                                           Thư­ ký
 
 
     Trần Thị Cẩm Loan                                              Nguyễn Thị Hương

Hotline Hotline