Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022 - 2023

  • Xem: 625

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022 - 2023

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2022 - 2023

 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 16 5,15 m2/trẻ em
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 16 5,15 m2/trẻ em
2 Phòng học bán kiên cố 00  
3 Phòng học tạm 00  
4 Phòng học nhờ 00  
III Số điểm trường 01  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 01 1.493,5m2
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 01 0,7m2/ trẻ
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 16 36m2/ 1 lớp
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 00  
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 17 8m2/ 1 lớp
4 Diện tích hiên chơi (m2) 00  
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 50 m2  
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 50 m2  
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 01 50m2
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
16 01 bộ/ 1 lớp
  Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 16 bộ  
  Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định 00  
VIII  Tổng số đồ chơi ngoài trời 11 bộ  
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v…) 19
 
18 máy vi tính
01 máy chiếu
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác    
1 Ti vi 19  
2 Nhạc cụ (Đàn organ, ghi ta, trống) 9 (đàn organ)  
3 Máy photocopy 01  
5 Cassete 00  
6 Đầu Video/đầu đĩa 09  
7 Đồ chơi ngoài trời 20 (loại)  
8 Bàn ghế đúng quy cách 150 (bộ)  
9 Thiết bị khác…( máy lạnh, camera) 44 ( bộ)  
10 Quạt trần, quạt treo, đèn…. 580 bộ  
 
    Số lượng (m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 12m2   8m2   0,4m2/ 1 trẻ
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
 
  Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
 
 
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
 
 
XIV Kết nối internet
 
 
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
 
 
XVI Tường rào xây
 
  Không
 
Tân Phú, ngày 15  tháng 9 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Cẩm Loan
 
Hotline Hotline