Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023

  • Xem: 154

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và
nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023
 
 
STT
 
Nội dung
Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH  

 
TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 38                          
I Giáo viên 22
 
    7 1 14                
1 Nhà trẻ 6
 
        6                
2 Mẫu giáo 16
 
    7 1 8                
II Cán bộ quản lý 3
 
                         
1 Hiệu trưởng 1
 
  1                      
2 Phó hiệu trưởng 2
 
    1 1                  
III Nhân viên 13
 
                         
1 Nhân viên văn thư 0
 
                         
2 Nhân viên kế toán 1
 
    1                    
3 Thủ quỹ 0
 
                         
4 Nhân viên y tế 1
 
          1              
5 Nhân viên khác
( Bảo mẫu và cấp dưỡng, bảo vệ )
11        
 
   
11
             
 
Tân Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Cẩm Loan
Hotline Hotline