CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

  • Xem: 4.550

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

THÁNG NỘI DUNG
09 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, chân 1,bụng 2,bật 1), hô hấp. Đội hình vòng tròn
- Đi thường thẳng lưng, không cúi đầu, phối hợp tay chân.
10 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 1, chân 1, bật 1), hô hấp. Đội hình hàng ngang
11 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 6, bụng 4, chân 1,bật 2), hô hấp. Đội hình vòng tròn
- Đi bằng mép ngoài bàn chân. Đi khuỵu gối
- Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, theo hiệu lệnh
12 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 4, bụng 2, chân 1, bật 1), hô hấp
- Đi theo đường dích dắc
1 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 6, chân 2, bật 3), hô hấp
- Đi nhấc cao đầu gối
- Chạy theo đường dích dắc
2 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 3, chân 2,bật 4), hô hấp
- Đi theo đường dích dắc
3 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 3, chân 3, bật 3), hô hấp
- Chạy theo đường dích dắc
- Trèo lên xuống ghế nhanh gọn
4 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 4, bụng 5, chân 5, bật 4), hô hấp
- Chạy nhấc cao đầu gối
5 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 3, chân 3,bất), hô hấp
- Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
Hotline Hotline