CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / D. Hoạt động chiều

  • Xem: 2.560

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / D. Hoạt động chiều

THÁNG NỘI DUNG
09 - Biết tự cài-cởi nút, biết chọn quần áo để mặc
- Biết chải tóc, con gái biết buộc tóc với sự giúp đỡ của cô
- Không thay quần áo trước mặt người khác giới.
- Rèn kỹ năng âm nhạc (hát hay đúng lời nhịp điệu bài hát, vỗ theo phách-nhịp), văn học (kể chuyện, đọc thơ diễn cảm)
10 - Biết tự cài-cởi nút, kéo khoá, biết chọn quần áo để mặc, gấp quần áo
- Biết chải tóc, con gái biết buộc tóc với sự giúp đỡ của cô
- Không thay quần áo trước mặt người khác giới.
- Biết chơi 1 số trò chơi dân gian nhẹ, nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Thực hiện bài tập
- Rèn kỹ năng âm nhạc (hát to nhỏ, lĩnh xướng), tạo hình (gấp giấy)
11 - Biết tự cài-cởi nút, kéo khoá, biết chọn quần áo để mặc, gấp quần áo gọn gàng vào ba lô
- Nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Thực hiện bài tập trong vở
- Rèn kỹ năng âm nhạc, văn học (kể chuyện diễn cảm)
12 - Biết tự thay quần áo, biết lộn phải quần áo và gấp gọn gàng vào ba lô
- Tự chải tóc, bạn gái biết thắt bím tóc cho bạn
- Nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Thực hiện bài tập trong vở
- Rèn kỹ năng âm nhạc (tập điệu cha cha cha), văn học (kể chuyện diễn cảm)
1 - Biết cột dây nơ áo giúp bạn
- Tự chải tóc, biết thắt bím tóc, chia tóc cột 2 đuôi cho bạn
- Nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Thực hiện bài tập trong vở
- Rèn kỹ năng âm nhạc (tập điệu rum ba), tạo hình (tập cắt hình đối xứng), văn học (tập đóng vai các nhân vật)
2 - Biết cột dây nơ áo giúp bạn
- Tự chải tóc, biết làm đẹp (cột nơ, kẹp tóc) cho bạn
- Thực hiện bài tập trong vở
3 - Tự chải tóc, biết làm đẹp (cột nơ, kẹp tóc) cho bạn
- Thực hiện bài tập trong vở
- Rèn kỹ năng nặn (bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong), âm nhạc (tập điệu van)
4 - Chải gọn tóc tai, quần áo gọn gàng
- Nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Thực hiện bài tập trong vở
- Rèn kỹ năng văn học (tập đóng vai các nhân vật), tạo hình (gấp và cắt hình giống nhau một loạt)
5 - Hoàn thiện một số kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn thân thể gọn gàng-sạch sẽ
- Nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao
- Rèn kỹ năng âm nhạc (biểu diễn tự tin trong ngày Lễ tổng kết)
Hotline Hotline