CÁC GIỜ HỌC / I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

  • Xem: 2.661

CÁC GIỜ HỌC / I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

THÁNG NỘI DUNG SỐ TIÊT
09 - Đi kiễng gót
- Bò theo hướng thẳng
1
1
10 - Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Trườn theo hướng thẳng.
1
1
11 - Đi theo hiệu lệnh
- Bò chui qua cổng
1
1
12 - Đi trên đường hẹp
- Bật tại chỗ
1
1
1 - Đi theo đường dích dắc.
- Đập bóng xuống sàn
1
1
2 - Đi trong đường hẹp
- Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
1
1
3 - Đi có mang vật trên tay
- Bật về phía trước.
1
1
4 - Ném xa bằng 1 tay.
- Tung bóng – bắt bong với cô
1
1
5 - Ném trúng đích bằng 1 tay
- Bật xa 20 – 25 cm.
1
1
Hotline Hotline