CÁC GIỜ HỌC / II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC / C. TOÁN

  • Xem: 2.894

CÁC GIỜ HỌC / II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC / C. TOÁN

THÁNG NỘI DUNG SỐ TIÊT
09 - Nhận biết màu xanh, đỏ 2
10 - Ôn màu xanh, đỏ
- Xếp chồng sát cạnh
1
1
11 - Nhận biết màu vàng
- Xếp sát cạnh
- Nhận biết đồ dùng, tên gọi, màu sắc
1
2
1
12 - Phân biệt hình vuông, hình tròn theo màu sắc.
- Nhận biết phía trên, phía dưới
2
1
1 - Ôn màu xanh, màu đỏ, màu vàng.
- Phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật
1
1
2 - Ôn các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, chữ nhật
- Nhận biết phía trước, phía sau.
1
1
3 - Nhận biết vật to – nhỏ
- Nhận biết lượng đồ chơi (ít, nhiều), tên gọi và màu sắc.
1
1
4 - Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
- Phân nhóm màu
1
1
5 - Làm quen với cách đặt đề toán
- Ôn xác định sự chuyển động theo các hướng trên xuống dưới, trước ra sau
- Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.
1
1
1
Hotline Hotline