Thông tin học phí năm học 2018 - 2019

  • Xem: 3.900

Thông tin học phí các lớp của năm 2018 - 2019

​​
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP BỘT - CHÁO 
( Dành cho các bé từ 6 tháng - 18 tháng)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2-Thứ 6 3,500,000 vnđ 1,400,000 vnđ 1,500,000 vnđ  
Thứ 2- Thứ 7 4,200,000 vnđ 1,700,000 vnđ
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP NHÀ TRẺ
( Dành cho các bé từ 19 tháng - 36 tháng)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2-Thứ 6 1,570,000 vnđ 700,000 vnđ 900,000 vnđ 300,000 vnđ
Thứ 2- Thứ 7 1,670,000 vnđ 800,000 vnđ
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP NHÀ TRẺ TĂNG CƯỜNG
( Dành cho các bé từ 19 tháng - 36 tháng)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2-Thứ 6 2,400,000 vnđ 800,000 vnđ 1,000,000 vnđ 300,000 vnđ
Thứ 2- Thứ 7 2,700,000 vnđ 900,000 vnđ
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP MẪU GIÁO
( Dành cho các bé từ 3 tuổi đến 5 tuổi)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2-Thứ 6 1,370,000 vnđ 700,000 vnđ 900,000 vnđ 300,000 vnđ
Thứ 2- Thứ 7 1,470,000 vnđ 800,000 vnđ
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP MẪU GIÁO TĂNG CƯỜNG
( Dành cho các bé từ 3  tuổi đến 5 tuổi)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2-Thứ 6 2,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,000,000 vnđ 300,000 vnđ
Thứ 2- Thứ 7 2,500,000 vnđ 900,000 vnđ
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC KHOẢN THU KHÁC
Anh văn 200.000 đ/ tháng Đồng phục đi học 160.000 đ/ bộ
Tin học 100.000 đ / tháng Đồng phục thể dục 80.000 đ/ bộ
Đàn Organ 100.000 đ / tháng Balo 150.000 đ/ cái
Thể dục nhịp điệu 100.000 đ / tháng Ăn chiều 300.000 đ/ tháng
Võ Karatedo 100.000 đ / tháng Giữ ngoài giờ 350.000 đ/ tháng
Hotline Hotline