Thông Tin Học Phí Năm Học 2021 - 2022

  • Xem: 2.777

Thông Tin Học Phí Năm Học 2021 - 2022

THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP BỘT - CHÁO
( Dành cho các bé từ 6 tháng - 18 tháng)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng Tổng cộng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2- Thứ 7 4,200,000 vnđ 1,700,000 vnđ 5,900,000 vnđ/tháng 1,500,000 vnđ/năm  
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP NHÀ TRẺ TĂNG CƯỜNG
( Dành cho các bé từ 19 tháng - 36 tháng)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng Tổng cộng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2- Thứ 7 2,700,000 vnđ 900,000 vnđ 3,600,000 vnđ/tháng 1,000,000 vnđ/năm 300,000 vnđ/năm
THÔNG TIN HỌC PHÍ LỚP MẪU GIÁO TĂNG CƯỜNG
( Dành cho các bé từ 3 tuổi đến 5 tuổi)
THỜI GIAN HỌC PHÍ/Tháng TIỀN ĂN/Tháng Tổng cộng PHÍ CSC/Năm QUỸ PHHS/Năm
Thứ 2- Thứ 7 2,500,000 vnđ 900,000 vnđ 3,400,000 vnđ/tháng 1,000,000 vnđ/năm 300,000 vnđ/năm
CÁC KHOẢN THU KHÁC
Đồng phục đi học 180.000 đ/ bộ
Đồng phục thể dục 90.000 đ/ bộ
Balo 150.000 đ/ cái
Hotline Hotline