Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 1 - 2011

  • Xem: 1.899

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 1 - 2011

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Hồ Ngọc Bảo Hân 17/3/2009
  Trần Đình Khoa 17/3/2007
Nhà Trẻ 2 Hùynh Đông Phương 26/3/2008
  Trần Thụy Minh Vân 28/3/2008
Mầm1 Đinh Ngọc Diễm Quỳnh 28/3/2008

Mầm 4

Trần Gia Lạc 23/3/2008
Trần Mỹ Chi 25/3/2007
Trần Quang Huy 28/3/2008
Chồi 2 Đòan Tống Hồng Minh 28/3/2006
Đinh Anh Tuyền 3/1/2008
Lá 1 Trương Khánh Nguyên 25/3/2005
Phạm Như Hảo 5/3/2005
Lá 2 Đòan Ngoc bảo 21/3/2006
Bùi Minh Khang 18/3/2006
Võ Ngọc Thanh Như 30/3/2007
Hotline Hotline