Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 1 - 2014

  • Xem: 4.592

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 1 - 2014

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 3 Nguyễn Lê Nguyên 9/1/2012
Mầm 1 Hồ Quốc Việt 7/1/2011
Phan Hồ Khánh Dân 7/1/2011
Nguyễn Hoàng Minh Anh 28/1/2011
Mầm 2 Nguyễn Đăng Khoa 20/1/2011
Nguyễn Phúc Thiên Long 1/1/2010
Võ Lê Văn Hiếu 1/1/2011
Nguyễn Khánh Sơn 8/1/2008
Báo Minh Hào 23/8/2009
Mầm 3 Tạ Nguyên Khang 23/1/2011
Chồi 1 Nguyễn Đoàn Thiên Kim 20/1/2010
Nguyễn Hoàng Thiên Long 6/1/2009
Chồi 2 Trần Tuyết Linh Đan 21/1/2010
Nguyễn Quỳnh Anh 28/1/2010
Lê Bảo Long 9/1/2009
Chồi 3 Huỳnh Kim Ngân 29/1/2009
Lá 1 Dương Gia Huy 11/1/2008
Đặng Hữu Chí 5/1/2008
Lá 2 Phan Nguyễn Phúc Khang 12/1/2008
Lá 3 Lê Phương Ngân 11/1/2008
Nguyễn Thị Thu Thảo 28/6/2008
Hotline Hotline