Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 10 - 2013

  • Xem: 1.683

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 10 - 2013

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Lê Minh Sơn 13/10/2011
Nhà Trẻ 2 Nguyễn Đăng Phúc 26/10/2011
Mầm 1 Phùng Ngọc Gia Hân 26/10/2011
Mầm C Nguyễn Vũ Minh Hằng 1/10/2009
Tăng Phúc Khang 18/10/2010
Nguyễn Hà Ngọc Huyền 30/10/2009
Hoàng Phương Linh 5/10/2010
Chồi 1 Phạm Lê Đăng Khôi 23/10/2009
Vòng Thành Phát 23/10/2009
Chồi 2 Lê Việt Phương 12/10/2009
Nguyễn Nhật Minh 3/10/2009
Mầm 1 Lý Hà Cẩm Tiên 29/10/2009
Lá 1 Nguyễn Công Nhật Huy 28/10/2008
Huỳnh Phương Nghi 10/10/2008
Lá 2 Đặng Lưu Minh Nhiên 19/10/2008
Võ Đức Huy 6/10/2008
Lá 3 Nguyễn Phan Tuấn Minh 23/10/2008
Hotline Hotline