Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 11 - 2012

  • Xem: 1.963

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 11 - 2012

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Thi Kim Thuận 19/11/2010
Nguyễn Ngọc Phi 26/11/2010
Mầm 1 Trần Jame Tấn 6/11/2009
Mầm 2 Nguyễn Văn Gia Bảo 26/11/2009
Nguyễn Hữu Lộc 10/11/2009
Bùi Hoàng Minh Huy 15/11/2009
Nguyễn Bảo Nam 26/11/2009
Mầm 3 Nguyễn Hương Thảo 4/11/2009
Nguyễn Khoa Gia Hân 6/11/2009
Nguyễn Hùng Lâm 11/11/2009
Mầm 4 Trần Phước Minh 3/11/2009
Chồi 2 Nguyễn Xuân Phước 7/11/2008
Lê Hoàng Lộc 20/11/2008
Chồi 4 Vũ Mạnh Cường 10/11/2008
Lá 1 Nguyễn Quang Minh 15/11/2007
Đoàn Đăng Khoa 21/11/2007
Lá 2 Nguyễn Lê Bảo Thy 1/11/2007
Nguyễn Hoàng Anh Quân 14/11/2007
Đỗ Đức Mạnh 12/11/2007
Hotline Hotline