Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 12 - 2010

  • Xem: 1.268

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 12 - 2010

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
NT 1 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 23/12/2008
Phạm Ngọc Gia Ân 20/12/2008
Huỳnh Phương Nghi 03/12/2008
Bùi Quốc Bảo 18/12/2008
NT2 Nguyễn Lê Khánh Nguyên 08/12/2008
Mầm 1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/12/2007
Cat Lin Duffus 20/12/2007
Hà Bích Nham 28/12/2007
Mầm 4 Lưu Bảo Ngọc 15/12/2007
Chồi 1 Bùi Châu Khải Duy 20/12/2006
Thái Thanh Thục Trân 23/12/2006
Chồi 2 Phan Phạm Thảo Ly 05/12/2006
Nguyễn Lan Anh 02/12/2006
Nguyễn Hoàng 12/12/2006
Chồi 3 Mai Minh Trung 26/12/2006
Nguyễn Ngọc Trường Khang 23/12/2006
Nguyễn Bảo Trinh 18/12/2006
Lá 1 Dương Gia Thắng 07/12/2005
Lưu Tâm Ngọc 06/12/2005
Lá 2 Nguyễn Công Khanh 01/12/2005
Nguyễn Phú Bình 31/12/2005
Hotline Hotline