Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 12 - 2013

  • Xem: 1.783

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 12 - 2013

​​
Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Yoo Mỹ An 20/12/2011
Nhà Trẻ 2 Tăng Quách Quỳnh Lam 23/12/2011
Hoàng Trí Thiện 6/12/2011
Nhà Trẻ 3 Nguyễn Ngọc Minh Anh 8/12/2011
Phạm Nguyễn Quỳnh Như 2/12/2011
Thân Huỳnh Nhã Khanh 3/12/2011
Mầm 1 Lưu Bảo Ngọc 17/12/2010
Ngô Trần Ngọc Diệp 8/12/2010
Mầm 2 Nguyễn Thành Nhân 2/12/2009
Chồi 1 Phạm Hữu Lê Minh 3/12/2009
Lại Việt Cường 8/12/2009
Chồi 2 Phạm Tiến Ngạn 11/12/2009
Lá 2 Phan Ngọc Gia Ân 20/12/2008
Hotline Hotline