Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 4- 2014

  • Xem: 3.582

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 4- 2014

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Đỗ Lê Hải Vân 28/4/2012
Nhà Trẻ 2 Mai Nhã Linh 21/4/2012
Huỳnh Đức Minh Nguyệt 15/4/2012
Nhà Trẻ 3 Nguyễn Anh Khoa 8/4/2011
Nguyễn Hải Nam 13/4/2011
Nguyễn Tấn Khải 3/4/2011
Nguyễn Ngọc Thái Hà 28/4/2012
Mầm 1 Hồ Minh Trí Phát 24/4/2011
Đào Ngọc Triệu Mẫn 21/4/2011
Mầm 2 Vòng Ngọc Như Ý 20/4/2011
Mầm 3 Nguyễn Liên Anh 23/4/2010
Hoàng Tùng Chi 18/4/2011
Chồi 1 Bùi Thái Minh Thy 19/4/2009
Chồi 2 TRần Dương Mai Thanh 16/4/2010
Chồi 3 Trần Hoàng Minh Trí 22/4/2009
Lê Võ Đình Duy 29/4/2010
Lá 1 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 13/4/2008
Nguyễn Gia Hân 13/4/2008
Lá 2 Nguyễn Hồ Mạnh Kỳ 12/4/2008
Lê Lâm Hy 7/4/2008
Đỗ Nguyễn Phương Phương 13/4/2008
Lá 3 Phan Lê Bảo Nghi 19/4/2008
Ngô Anh Khôi 12/4/2008
Hotline Hotline