Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 7 - 2014

  • Xem: 1.171

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 7 - 2014

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Nguyễn Trần Trúc Quỳnh 9/7/2011
Nguyễn Vinh Hiển 13/7/2011
Trần Quang Minh 30/7/2012
Nhà Trẻ 2 Lê Đỗ Trí Nhân 12/7/2011
Đào Lê Thu Thủy 31/7/2011
Lưu Quốc Bang 18/7/2012
Nhà Trẻ 3 Quách Khải Minh 25/7/2011
Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 2/7/2011
Trần Đông Nghi 1/7/2011
Đào Bảo Hân 16/7/2011
Phạm Thị Thúy Nga 4/7/2011
Mầm 1 Võ Cao Huy 11/7/2010
Nguyễn Hoàng Phương Linh 8/7/2011
Mầm 2 Nguyễn Quang Triệu Luân 25/7/2008
Nguyễn Vũ Hiền Thục 7/7/2011
Nguyễn Lê Thiên Phúc 3/7/2011
Mầm 3 Phạm Gia Bảo 4/7/2010
Chồi 1 Kim Yi Minh 11/7/009
Nguyễn Hoàng Gia Thành 24/7/2009
Chồi 2 Tạ Thanh Thanh 23/7/2009
Chồi 3 Nguyễn Ngọc Hỏa Châu 3/7/2009
Phạm Khắc Duy 1/7/2009
Lê Nguyễn Thảo Nguyên 9/7/2009
Lá 1 Kang Sung Won 9/7/2008
Lá 2 Tô Ngọc Quỳnh Như 17/7/2008
Phùng Vinh Kiệt 2/7/2008
Lá 3 Nguyễn Dương Hải Quỳnh 8/7/2008
Hotline Hotline