Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 8 - 2012

  • Xem: 1.555

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 8 - 2012

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Nguyễn Gia Khang 18-08-2010
Mầm1 Bùi Võ Minh Khuê 09-08-2009
Lê Nguyễn Huy Anh 07-08-2009
Hồ Quỳnh Phương 06-08-2009
Mầm 3 Nghiêm Cao Tuấn Kiệt 08-08-2009
Nguyễn Nhật Minh 17-08-2009
Mầm 4 Lý Trúc Chi 25/3/2007
Chồi 2 Hồ Nguyễn Yến Nhi 28/3/2008
Chồi 3 Nguyễn Huỳnh Đông Nhi 08-08-2008
Chồi 4 Trương Công Hiển 04-08-2008
Chồi 4 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 04-08-2008
Lá 1 Bùi Minh Hạnh 11-08-2007
Trần Huyền Trân 08-08-2007
Lá 2 Nguyễn Bảo Ngọc 21/3/2006
Nguyễn Phan Anh Tuấn 31-08-2007
Hotline Hotline