Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 8 - 2014

  • Xem: 1.069

Danh Sách Các Bé Sinh Nhật Tháng 8 - 2014

Lớp Họ tên bé Ngày sinh
Nhà Trẻ 1 Nguyễn Xuân Kim Anh 5/8/2011
Nguyễn Cao Hà My 16/08/2011
Châu Hoa Bách 21/08/2011
Mầm 1 Nguyễn Việt Đức 11/8/2010
Mầm 4 Vũ Đăng Trường 14/08/2008
Báo Minh Hào 23/08/2009
Chồi 1 Lý Trúc Chi 28/08/2009
Chồi 3 Hồ Quỳnh Phương 6/8/2009
Lá 2 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 4/8/2008
Hồ Nguyễn Yến Nhi 30/8/2008
Lá 3 Nguyễn Huỳnh Đông Nhi 8/8/2008
Hotline Hotline