Danh sách sinh nhật bé Tháng 9/2023

  • Xem: 130

Chúc mừng sinh nhật các bé Tháng 9 - 2023

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 9
STT TÊN BÉ  NGÀY SINH LỚP
1 Trịnh Dương Minh Quân 25 09 2022 Cháo 
2 Trần Hoàng Quân 18 09 2022 Cháo 
3 Lê Xuân Quỳnh Anh  11 09 2021 Nhà trẻ 2
4 Phạm Ngô Khải An 10 09 2020 Mầm 1
5 Trần Ngọc Minh Trí 13 09 2020 Mầm 1
6 Phạm Quỳnh Anh Thư 16 09 2020 Mầm 2
7 Huỳnh Minh Triết 12 09 2020 Mầm 2
8 Trần Ngọc Khánh An 18 09 2020 Mầm 2
9 Huỳnh An Nhiên 16 09 2020 Mầm 4
10 Bùi Trần Gia Khang 06 09 2019 Chồi 1
11 Đoàn Ngọc Bảo Châu 27 09 2019 Chồi 1
12 Lý Bảo Vy 26 09 2019 Chồi 1
13 Võ Minh Triết 10 09 2019 Chồi 2
14 Nguyễn Ý Thy 24 09 2019 Chồi 2
15 Trần Trường Khang 01 09 2019 Chồi 3
16 Nguyễn Duy Khang 29 09 2019 Chồi 4
17 Phạm Tài Trung Sơn 30 09 2018 Lá 2
18 Lương Minh Dũng 05 09 2018 Lá 2
19 Tạ Gia Phát 19 09 2019 Lá 2
20 Trần Duy Huy Hiệu 15 09 2018 Lá 2
21 Hồ Lê Nguyên Khang 29 09 2018 Lá 2
22 Phạm Hải My 25 09 2018 Lá 3
           
Hotline Hotline