Danh sách sinh nhật tháng 01/2018

  • Xem: 1.310

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 1 năm 2018

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 2 Đinh Cát  Tiên 05/01/2016
2 Nhà trẻ 3 Lê Hương Giang 28/01/2016
3 Nhà trẻ 3 Võ Minh  Khang 13/01/2016
4 Nhà trẻ 4 Đinh Minh Đạt 30/01/2017
5 Mầm 1 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 18/01/2016
6 Mầm 2 Phạm Quỳnh Anh 12/01/2015
7 Mầm 4 Nguyễn Hải Thiên Ân 25/01/2015
8 Mầm 4 Phan Hoàng Bảo  Trân 23/01/2015
9 Mầm 4 Trương Nguyễn Ngọc  Ngân 09/01/2015
10 Chồi 1 Phạm Anh  Thy 29/01/2014
11 Chồi 1 Nguyễn Ngọc Phương Anh (CR) 25/01/2014
12 Chồi 1 Constantine Nhã Phương Michelle 06/01/2015
13 Chồi 2 Trần Duy  Anh 19/01/2014
14 Chồi 2 Lê Nguyễn Mai  Xuân 25/01/2014
15 Chồi 2 Huỳnh Kim Yến Nhi 31/01/2014
16 Chồi 2 Đỗ Gia Hân 19/01/2015
17 Chồi 3 Lê Tuấn Đạt 27/01/2015
18 Chồi 3 Nguyễn Văn Nhất 07/01/2014
19 Chồi 4 Trần Hoàng Duẩn 15/01/2014
20 Lá 1 Hoàng La Đình  Bảo 17/01/2013
21 Lá 1 Dương Nguyễn  Nhi 06/01/2013
22 Lá 2 Nguyễn Bảo Hân 05/01/2013
23 Lá 2 Nguyễn Minh Khang 05/01/2013
24 Lá 2 Dương Tuệ Anh 04/01/2013
25 Lá 2 Trịnh Nguyễn Quỳnh Thư 06/01/2013
26 Lá 2 Lê Viết Nhật Phong 16/01/2013
27 Lá 4 Nguyễn Lê Minh Long 05/01/2013
Hotline Hotline