Danh Sách Sinh Nhật Tháng 02/2018

  • Xem: 1.558

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 2 năm 2018

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Nguyễn Bùi Khánh Ân 17/02/2016
2 Nhà trẻ 1 Nguyễn Văn Bảo Lâm 23/02/2016
3 Nhà trẻ 1 Nguyễn Quốc  Anh 23/02/2016
4 Nhà trẻ 2 Hoàng Ngọc  Trí 17/02/2016
5 Nhà trẻ 2 Huỳnh Thiên Phúc 13/02/2016
6 Nhà trẻ 2 Dương Công Vinh 05/02/2016
7 Nhà trẻ 4 Trần Đức  Anh 23/02/2017
8 Mầm 2 Nguyễn Lê Thanh  Nhã 26/02/2015
9 Mầm 2 Phan Bảo Long 22/02/2015
10 Mầm 3 Nguyễn Đinh Bảo An 05/02/2015
11 Mầm 4 Trần Công Hiếu 06/02/2015
12 Mầm 4 Võ Thị Nguyên Quân 09/02/2015
13 Chồi 2 Mạc Đăng Khoa 01/02/2014
14 Chồi 3 Trần Quốc Thái 14/02/2014
15 Chồi 3 Đỗ Gia Huy 28/02/2014
16 Chồi 4 Đàm Chấn  Phong 18/02/2014
17 Chồi 4 Bùi Ngọc Bảo Trân 03/02/2014
18 Lá 1 Nguyễn Phan Anh  Tú 04/02/2013
19 Lá 1 Vi Bảo Nhân 23/02/2013
20 Lá 2 Vũ Khánh Linh 10/02/2013
21 Lá 3 Phạm Duy  Khang 20/02/2013
22 Lá 3 Trần Khánh Ngọc 19/02/2013
23 Lá 3 Nguyễn Ngọc Như Ý 24/02/2013
24 Lá 3 Phạm Phương An 13/02/2013
25 Lá 4 Nguyễn Phúc Thiên Minh 03/02/2013
Hotline Hotline