Danh Sách Sinh Nhật Tháng 03/2018

  • Xem: 1.244

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 3 năm 2018

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Nguyễn Quỳnh Như 21/03/2016
2 Nhà trẻ 2 Trương Mạnh Đức 15/03/2016
3 Nhà trẻ 2 Phạm Lê Anh Khoa 15/03/2016
4 Mầm 2 Nguyễn Trần Bảo  Duy 22/03/2015
5 Mầm 2 Văn Gia Phú 23/03/2015
6 Mầm 2 Nguyễn  Bình 17/03/2015
7 Mầm 2 Đinh Lan Vy 11/03/2015
8 Mầm 2 Phạm Quỳnh Thiên Ý 25/03/2015
9 Mầm 3 Đàm Ngọc Cát  Phương 28/03/2015
10 Chồi 1 Phạm Phương  Thảo 21/03/2014
11 Chồi 1 Trần Hải Đăng 04/03/2014
12 Chồi 2 Võ Ngọc Duy  Khương 23/03/2014
13 Chồi 2 Nguyễn Minh Châu Anh 07/03/2014
14 Chồi 2 Nguyễn Cẩm  Phong 12/03/2014
15 Chồi 3 Nguyễn Phúc Hào 11/03/2014
16 Chồi 3 Bành Tuấn Hào 18/03/2014
17 Chồi 3 Trần Nguyễn Xuân  Nhiên 02/03/2014
18 Chồi 3 Trần Minh Anh 31/03/2014
19 Chồi 3 Lâm Thành  Trí 24/03/2014
20 Chồi 3 Chương Gia Nghi 23/03/2015
21 Chồi 4 Nguyễn Hoàng Gia Phát 15/03/2015
22 Chồi 4 Trần Võ Bảo  Thy 03/03/2014
23 Lá 2 Mai Uyển  Giao 23/03/2013
24 Lá 4 Võ Ngọc Khánh Vy 27/03/2013
25 Lá 4 Trần Quang Khải 09/03/2013
Hotline Hotline