Danh Sách Sinh Nhật Tháng 04/2018

  • Xem: 3.898

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 4 năm 2018

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Đoàn Anh  Khoa 13/04/2016
2 Nhà trẻ 1 Nguyễn Hoàng Phúc 30/04/2016
3 Nhà trẻ 2 Đàm Bảo Linh 17/04/2016
4 Nhà trẻ 2 Nguyễn Thiện Nhân 21/04/2016
5 Nhà trẻ 2 Lê Minh  Khôi 25/04/2016
6 Nhà trẻ 3 Nguyễn Minh  Thành 28/04/2016
7 Mầm 1 Đào An Nhiên 12/04/2015
8 Mầm 2 Phạm Minh Tiến 28/04/2015
9 Mầm 3 Trần Cát  Ngọc 27/04/2015
10 Mầm 3 Lìu Mạnh Khôi 13/04/2015
11 Mầm 4 Hạp Tiến Gia  Phú 26/04/2015
12 Chồi 1 Phạm Hoàng Khánh 09/04/2014
13 Chồi 2 Châu Chí  Thiện 05/04/2014
14 Chồi 3 Nguyễn Hữu Chí Anh 01/04/2014
15 Chồi 3 Văn Khả  Hân 08/04/2015
16 Chồi 3 Nguyễn Lê Minh Khuê 21/04/2015
17 Chồi 3 Đỗ Phạm Thiên Kim 13/04/2014
18 Chồi 4 Nguyễn Dũng  Thịnh 15/04/2014
19 Lá 1 Lê Phúc  Nguyên 16/04/2013
20 Lá 1 Lê Ngọc  Hân 09/04/2013
21 Lá 1 Dương Trung Nghĩa 12/04/2013
22 Lá 1 Chan Li Hui 30/04/2013
23 Lá 3 Võ Tuệ Ngân Hà 03/04/2013
24 Lá 4 Phạm Nguyễn Đức Tài 20/04/2013
25 Lá 4 Võ Tấn Lộc 18/04/2013
26 Lá 4 Cao Đỗ Thư Kỳ 07/04/2013
27 Lá 4 Phạm Đắc Minh Trí 18/04/2013
28 Lá 4 Trần Đức Minh  Khang 24/04/2013
29 Lá 4 Nguyễn Đăng  Khoa 24/04/2013
30 Lá 4 Bùi Kim  Ngân 15/04/2013
Hotline Hotline