Danh Sách Sinh Nhật Tháng 05/2018

  • Xem: 1.568

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 5 năm 2018

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Bùi Anh Thư 19/05/2016
2 Nhà trẻ 1 Phan Nguyễn An  Nhiên 20/05/2016
3 Nhà trẻ 1 Ly Nhật Minh 25/05/2016
4 Nhà trẻ 2 Lê Nguyễn Mộc Miên 02/05/2016
5 Nhà trẻ 2 Nguyễn Tuệ Nghi 02/05/2016
6 Nhà trẻ 3 Tô Lâm Vĩnh Huy 21/05/2016
7 Nhà trẻ 3 Trần Ngọc Bảo Vy 31/05/2016
8 Mầm 3 Nguyễn Hà Thuyên Vân 11/05/2015
9 Mầm 4 Lê Hân Nghi 02/05/2015
10 Mầm 4 Lê Phước Quang Huy 18/05/2015
11 Mầm 4 Phạm Văn Triết 12/05/2015
12 Mầm 4 Lê Thành  Nhân 10/05/2015
13 Chồi 1 Phạm Ngọc Phương Linh 23/05/2014
14 Chồi 1 Nguyễn Phúc Minh Tuệ 20/05/2014
15 Chồi 1 Trần Ngọc Trâm Anh 22/05/2014
16 Chồi 2 Lê Đình Phú 13/05/2014
17 Chồi 3 Nguyễn Khả Nhi 22/05/2014
18 Chồi 4 Lê Xuân  Quý 11/05/2014
19 Chồi 4 Phan Ngọc Bảo Châu 11/05/2014
20 Chồi 4 Trần Trung Kiên 17/05/2015
21 Chồi 4 Nguyễn Lê Bảo  Anh 27/05/2015
22 Lá 3 Lê Nguyễn Như Quỳnh 20/05/2013
23 Lá 3 Nguyễn Hoàng Nam 02/05/2013
24 Lá 4 Lê Nguyễn Hoài An 01/05/2013
25 Lá 4 Hoàng Ngọc Trâm Anh 21/05/2013
Hotline Hotline