Danh Sách Sinh Nhật Tháng 06/2018

  • Xem: 2.155

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 6 năm 2018. Chúc các con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh thông minh, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô các con nhé!

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Mai Hồng Đức 20/06/2016
2 Nhà trẻ 2 Nguyễn Phan Nam An 24/06/2016
3 Nhà trẻ 2 Lý Tuấn Vĩ 03/06/2016
4 Nhà trẻ 2 Hoàng Ngọc Hồng Ân 15/06/2016
5 Mầm 1 Lê Minh Nghi 12/06/2015
6 Mầm 2 Lưu Hoàng  Long 13/06/2015
7 Mầm 2 Hoàng La Đình Tiến 01/06/2015
8 Mầm 2 Trần Hoàng Huy 26/06/2015
9 Mầm 2 Thi Kim Thảo 19/06/2015
10 Mầm 3 Nguyễn Lê Bảo Anh 23/06/2015
11 Mầm 4 Nguyễn Huỳnh Bảo Phong 16/06/2015
12 Mầm 4 Lê Mỹ Phương 27/06/2015
13 Chồi 1 Phạm Minh  Triết 27/06/2014
14 Chồi 1 Trịnh Hồng  Nhung 29/06/2014
15 Chồi 1 Trịnh Hồng  Phát 29/06/2014
16 Chồi 2 Nguyễn Trần Phúc Anh 13/06/2014
17 Chồi 2 Trần Huỳnh Bảo  Quỳnh 04/06/2014
18 Chồi 3 Trần Minh Khang 29/06/2014
19 Chồi 4 Lê Quốc Khang 14/06/2016
20 Chồi 4 Phạm Nguyễn Thanh  Ngọc 26/06/2014
21 Chồi 4 Nguyễn Ngọc Anh Thư 29/06/2014
22 Lá 1 Nguyễn Đức  Huy 03/06/2013
23 Lá 2 Tô Văn  Thịnh 26/06/2013
24 Lá 2 Bùi Hoàng Minh Hoàng 01/06/2013
25 Lá 3 Thái Thiên Trang 06/06/2013
26 Lá 3 Nguyễn Như Quỳnh 25/06/2013
27 Lá 3 Cổ Tấn  Tiến 24/06/2013
28 Lá 3 Phạm Thanh  Thư 17/06/2013
29 Lá 4 Trịnh Bảo Long 28/06/2013
30 Lá 4 Võ Yến  Vy 21/06/2013
31 Lá 4 Nguyễn Kim Lợi 06/06/2013
32 Lá 4 Nguyễn Hoàng Kim 20/06/2013
Hotline Hotline