Danh Sách Sinh Nhật Tháng 07/2018

  • Xem: 1.744

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 7 năm 2018. Chúc con sẽ nhận được nhiều quà sinh nhật và có thật nhiều kỉ niệm trong ngày đặc biệt này nhé!

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Lê Quang  Vinh 07/07/2016
2 Nhà trẻ 1 Trần Thùy Lâm 26/07/2016
3 Nhà trẻ 2 Nguyễn Hồng An Nhiên 14/07/2016
4 Nhà trẻ 2 Võ Trí  Nhân 20/07/2015
5 Nhà trẻ 2 Trần Ngọc Gia  Hân 18/07/2016
6 Nhà trẻ 4 Võ Việt  Anh 15/07/2016
7 Nhà trẻ 4 Nguyễn Kim Thành Khang 14/07/2017
8 Mầm 1 Trần Bảo Nguyên 16/07/2015
9 Mầm 1 Nguyễn Đức Gia Khang 10/07/2016
10 Mầm 1 Trương Bảo Hoàng 29/07/2015
11 Mầm 3 Nguyễn Ngọc Băng  Châu 25/07/2015
12 Mầm 3 Lâm Gia Phúc 14/07/2015
13 Mầm 4 Ngô Nguyễn Bá  Thành 05/07/2016
14 Chồi 1 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/07/2014
15 Chồi 1 Phạm Lưu Phương  Nghi 23/07/2014
16 Chồi 1 Dương Bảo Ngọc 21/07/2014
17 Chồi 2 Trần Nhược  Lâm 14/07/2014
18 Chồi 2 Nguyễn Thục  Quyên 01/07/2014
19 Chồi 2 Phạm Hoàng Hà My 31/07/2015
20 Chồi 2 Tô Hoàng  Lân 01/07/2014
21 Chồi 3 Huỳnh Ngọc Thảo 21/07/2014
22 Chồi 3 Lê Công Bảo Tín 14/07/2015
23 Chồi 3 Dương Khôi  Nguyên 08/07/2014
24 Chồi 4 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 27/07/2014
25 Lá 1 Nguyễn  Phi 25/07/2013
26 Lá 1 Phạm Tuyết Lam  Anh 08/07/2013
27 Lá 1 Hồ Khang Thái 07/07/2013
28 Lá 2 Phan Đoàn Kim  Khánh 01/07/2013
29 Lá 2 Lìu Mạnh  Khang 07/07/2013
30 Lá 3 Lê Minh  Triết 12/07/2013
31 Lá 4 Trần Minh Khang 13/07/2013
32 Lá 4 Ngô Trần Minh Thư 18/07/2013
33 Lá 4 Trần Ngọc Gia  Hân 18/07/2013
Hotline Hotline