Danh Sách Sinh Nhật Tháng 08/2018

  • Xem: 1.294

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 8 năm 2018. Chúc các con có một sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa. Mọi điều an lành sẽ ở cùng các con nhé!

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Nguyễn Xuân Hải  Đăng 21/08/2016
2 Nhà trẻ 4 Đặng Trần Nguyên  Thảo 20/08/2016
3 Mầm 1 Nguyễn Lê Phúc Vinh 19/08/2015
4 Mầm 1 Vũ Bảo Ngọc 16/08/2015
5 Mầm 4 Vũ Đăng  Trí 30/08/2015
6 Mầm 4 Trần Hoàng Khánh 05/08/2015
7 Chồi 1 Quách Gia Lạc 25/08/2014
8 Chồi 1 Phạm Ngọc Thảo Linh 06/08/2014
9 Chồi 1 Vũ Nguyễn Minh Trân 11/08/2014
10 Chồi 2 Nguyễn Hà Khanh 09/08/2014
11 Chồi 2 Trần Đăng  Khoa 07/08/2014
12 Chồi 2 Võ Bảo Khánh 20/08/2014
13 Lá 2 Phạm Minh Khôi 17/08/2013
14 Lá 3 Lê Thế  Kiệt 10/08/2013
15 Lá 3 Võ Ngọc Phương  Tâm 24/08/2013
16 Lá 3 Trần Kim  Phúc 23/08/2013
17 Lá 4 Lê Thanh Thảo 04/08/2013
Hotline Hotline