Danh Sách Sinh Nhật Tháng 09/2018

  • Xem: 1.949

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 9 năm 2018. Chúc các con có một sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa. Mọi điều an lành sẽ ở cùng các con nhé!

Thứ Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Chan Li Han 12/09/2016
2 Nhà trẻ 1 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 26/09/2016
3 Nhà trẻ 2 Huỳnh Võ Gia Huy 23/09/2016
4 Nhà trẻ 3 Phạm Hương  Giang 05/09/2016
5 Nhà trẻ 3 Phạm Hoàng Giang 05/09/2016
6 Mầm 1 Nguyễn Đắc Hoàng Bảo 08/09/2015
7 Mầm 2 Huỳnh Lê Như Anh 06/09/2015
8 Mầm 2 Trần Quang Thiên Vĩnh 12/09/2115
9 Mầm 3 Nguyễn Quốc Việt 13/09/2015
10 Mầm 3 Trần Hoàng Yến  Vy 25/09/2015
11 Mầm 3 Bùi Cát  Tiên 12/09/2015
12 Mầm 4 Dương Minh Đạt 11/09/2015
13 Mầm 4 Nguyễn Hữu Minh 13/09/2015
14 Chồi 1 Bùi Nguyễn Thanh  An 15/09/2014
15 Chồi 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 21/09/2014
16 Chồi 1 Dương Ngọc Yến Vy 06/09/2014
17 Chồi 1 Nguyễn Trinalyn 01/09/2014
18 Chồi 2 Bùi Đình Phát 01/09/2014
19 Chồi 2 Tô Ngọc Quỳnh Anh 20/09/2014
20 Chồi 3 Trần Quỳnh  Anh 16/09/2014
21 Chồi 3 Nguyễn Tấn Phát 06/09/2014
22 Chồi 4 Lê Văn  Phụng 18/09/2014
23 Chồi 4 Nguyễn Thành Đạt 27/09/2015
24 Chồi 4 Nguyễn Cao Như Ngọc 19/09/2014
25 Chồi 4 Nguyễn Thanh  Ngọc 02/09/2014
26 Lá 3 Hùynh Ngọc Hân 19/09/2013
27 Lá 4 Huỳnh Vĩnh  Phúc 17/09/2013
28 Lá 4 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 03/09/2013
Hotline Hotline