Danh Sách Sinh Nhật Tháng 10/2018

  • Xem: 1.127

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 10 năm 2018. Chúc các con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh thông minh, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô các con nhé!

Số thứ tự Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Huỳnh Duy  Khang 22/10/2016
2 Mầm 1 Nguyễn Gia Phúc 02/10/2015
3 Mầm 1 Hoàng Khang Hy 17/10/2015
4 Mầm 1 Nguyễn Phương  Nghi 27/10/2015
5 Mầm 1 Nguyễn Đức Thành Nhân 07/10/2015
6 Mầm 1 Nguyễn Quang Hưng 01/10/2015
7 Mầm 1 Nguyễn Võ Diệp Mi 10/10/2015
8 Mầm 1 Lê Ngọc  Khang 23/10/2015
9 Mầm 2 Phạm Phúc An 27/10/2015
10 Chồi 1 Nguyễn Hoàng Gia  Bảo 31/10/2014
11 Chồi 1 Nguyễn Võ Gia  Huy 18/10/2014
12 Chồi 1 Nguyễn Ngọc Vân Khánh 12/10/2014
13 Chồi 1 Nguyễn Trường Phát 10/10/2014
14 Chồi 2 Đặng Thiên Kim 25/10/2014
15 Chồi 2 Thái Châu Phương 12/10/2014
16 Chồi 2 Đoàn Gia Hân 24/10/2014
17 Chồi 3 Nguyễn Võ Đông Phương 20/10/2014
18 Chồi 3 Uông Trần Bảo Ngọc 24/10/2014
19 Chồi 3 Hoàng Bảo  Long 23/10/2014
20 Chồi 4 Nguyễn Khả Hân 24/10/2014
21 Chồi 4 Xành Cam  Phi 04/10/2014
22 Chồi 4 Nguyễn Đình Quyền 08/10/2014
23 Chồi 4 Lê Nguyễn Thanh Trúc  30/10/2014
24 Chồi 4 Trương Nguyễn Đại Hùng 21/10/2014
25 Lá 1 Trần Chí  Thắng 24/10/2013
26 Lá 1 Nguyễn Đình Phú 04/10/2013
27 Lá 2 Võ Nguyễn Tuấn  Kiệt 02/10/2013
28 Lá 2 Phạm Trương Gia Bảo 31/10/2013
29 Lá 3 Lê Thanh  Phước 25/10/2013
30 Lá 4 Nguyễn Thiện  Nhân 31/10/2013
Hotline Hotline