Danh Sách Sinh Nhật Tháng 11/2018

  • Xem: 3.281

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 11 năm 2018. Chúc con sẽ nhận được nhiều quà sinh nhật và có thật nhiều kỉ niệm trong ngày đặc biệt này nhé!

Số thứ tự Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Cao Nguyễn Minh Vy 27/11/2016
2 Nhà trẻ 3 Trần Phương Anh 19/11/2016
3 Nhà trẻ 3 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 28/11/2016
4 Nhà trẻ 4 Nguyễn Tuệ Châu 26/11/2016
5 Mầm 1 Võ Đặng Nhật Minh 07/11/2015
6 Mầm 2 Vưu Nhật Quang 10/11/2015
7 Mầm 2 Phạm Minh Khang 17/11/2016
8 Mầm 3 Mai Huỳnh Bảo Ngọc 15/11/2015
9 Mầm 3 Liên Minh Khôi 26/11/2015
10 Mầm 4 Lê Hữu  Đạt 10/11/2015
11 Chồi 1 Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh 03/11/2014
12 Chồi 1 Lê Anh  Duy 11/11/2014
13 Chồi 1 Nguyễn Đăng Khánh 16/11/2014
14 Chồi 1 Trương Bá Khang 04/11/2014
15 Chồi 2 Phạm Đỗ Gia Hiếu 21/11/2014
16 Chồi 2 Lưu Đức  Tuệ 05/11/2014
17 Chồi 2 Phạm Thạc Hy 13/11/2014
18 Chồi 4 Phạm Hoàng Trường Phát 15/11/2014
19 Chồi 4 Nguyễn Văn Huỳnh 03/11/2015
20 Chồi 4 Nguyễn Kim  Ngân 08/11/2014
21 Lá 1 Trương Nguyễn Thùy Trinh 28/11/2013
22 Lá 1 Nguyễn Tuấn Khang 19/11/2013
23 Lá 2 Nguyễn Thái  Thịnh 27/11/2013
24 Lá 2 Trần Thị Như  Quỳnh 12/11/2013
25 Lá 2 Lê Bảo  Tín  13/11/2013
26 Lá 4 Thái Mỹ Phụng 29/11/2013
27 Lá 4 Lê Minh Anh 22/11/2013
28 Lá 4 Đào Quốc Cường 18/11/2013
Hotline Hotline