Danh Sách Sinh Nhật Tháng 12/2018

  • Xem: 1.710

Chúc mừng các Bé có sinh nhật vào tháng 12 năm 2018. Chúc các con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh thông minh, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô các con nhé!

Số thứ tự Lớp Họ Tên Bé Sinh Nhật
1 Nhà trẻ 1 Nguyễn Hoài An 30/12/2016
2 Nhà trẻ 1 Nguyễn Trần Minh Quân 16/12/2016
3 Nhà trẻ 4 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 28/12/2016
4 Mầm 1 Lê Đăng Khoa 25/12/2015
5 Mầm 1 Huỳnh Thùy Dương 21/12/2015
6 Mầm 1 Lý Quốc Thịnh 24/12/2015
7 Mầm 3 Lưu Gia  Nguyên 25/12/2015
8 Mầm 3 Võ Minh Đạt 21/12/2015
9 Mầm 3 Nguyễn Trần Tấn Phát 11/12/2015
10 Mầm 3 Nguyễn Xuân Bảo Nam 03/12/2015
11 Mầm 4 Hồ Lê Quỳnh  Giao 06/12/2015
12 Mầm 4 Đào Trịnh Bảo  Hân 08/12/2015
13 Mầm 4 Lê Ngọc Bảo Phương 04/12/2015
14 Chồi 1 Lê Minh Huỳnh 26/12/2014
15 Chồi 1 Lý Hoàng Gia Linh 22/12/2014
16 Chồi 1 Lê Nguyễn Thanh Nhàn 24/12/2014
17 Chồi 2 Phạm Hoàn Nghi 17/12/2014
18 Chồi 2 Lê Thành Công 22/12/2014
19 Chồi 3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 06/12/2014
20 Chồi 3 Hồ Ngọc Gia Bảo 31/12/2014
21 Chồi 4 Lê Nguyễn Minh Tiến 07/12/2014
22 Lá 1 Trương Đăng  Hưng 20/12/2013
23 Lá 1 Nguyễn Đình Đăng Khoa 14/12/2013
24 Lá 2 Nguyễn Ngọc Kim  Ngân 09/12/2013
25 Lá 2 Bùi Thị Ánh  Vy 03/12/2013
26 Lá 2 Nguyễn Như Tâm 15/12/2013
27 Lá 3 Nguyễn Phan Khánh Ngọc 10/12/2013
28 Lá 4 Hứa Thiên Hương 31/12/2013
29 Lá 4 Đinh Ngọc  Trâm 08/12/2013
30 Lá 4 Trịnh Như  Ý 06/12/2013
31 Lá 4 Nguyễn Ngọc Gia  Hân 03/12/2013
32 Lá 4 Nguyễn Khôi Nguyên 13/12/2013
Hotline Hotline