Mời họp Phụ huynh đầu năm học 2010-2011

  • Xem: 2.168

Kính mời Quý Phụ Huynh đến họp Phụ huynh đầu năm học, niên khóa 2010-2011

Trường Mầm Non Việt Mỹ

Kính mời: Quý Phụ Huynh đến họp Phụ huynh đầu năm học, niên khóa 2010-2011

Thời gian: Vào lúc 7h30, ngày 02/10/2010

Địa điểm: Tại lớp học của con em mình.

Vào lúc 9h00 cùng ngày, Kính mời Ban đại diện Hội Cha Mẹ học sinh tham dự đại hội Cha Mẹ Học Sinh nhiệm kỳ 2010-2011.

Trân Trọng!

 

Hotline Hotline