Mời họp Phụ huynh đầu năm học 2011-212

  • Xem: 2.631

Kính mời: Quý Phụ Huynh đến họp Phụ huynh đầu năm học, niên khóa 2011-2012

Mời họp Phụ huynh đầu năm học 2011-212

Kính mời: Quý Phụ Huynh đến họp Phụ huynh đầu năm học, niên khóa 2011-2012

Thời gian: Vào lúc 9:00 sáng ngày 05-09-2011 ( Sau Buổi Lễ Khai Giảng Năm Học 2011-2012)

Địa điểm: Tại lớp học của con em mình.

Vào lúc 10:00 cùng ngày, Kính mời Ban đại diện Hội Cha Mẹ học sinh tham dự đại hội Cha Mẹ Học Sinh nhiệm kỳ 2011-2012

Nhà Trường Kính Báo!

Trân Trọng!

Hotline Hotline