Thông Báo (V/v Nghỉ Tết Tây 01/01/2018)

  • Xem: 30.820

Thông Báo (V/v Nghỉ Tết Tây 01/01/2018)

Thông Báo

(V/v Nghỉ Tết Tây 01/01/2018)
 
Kính gửi: Tòan thể Quý PHHS cùng tập thể CB–GV–CNV trường Mầm Non  Việt Mỹ.
Trường Mầm Non Việt  Mỹ xin trân trọng thông báo đến Quý PHHS cùng tập thể CB-GV-CNV trường MN Việt Mỹ về lịch vghỉ Tết Tây 01/01/2018 như sau
- Các cháu sẽ được nghỉ thứ hai ngày 01/01/2018
- Thứ ba ngày 02/01/2018 các cháu sẽ đi học lại bình thường
Kính chúc Quý PHHS và tập thể CB-GV-CNV trường Mầm Non Việt Mỹ có một ngày lễ vui vẻ và trọn vẹn bên gia đình.

Trân Trọng
Ban Giám Hiệu
Hotline Hotline