Kế hoạch tuần 1 tháng 12/2015

  • Xem: 876

Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/12/2015

Thứ /  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Các hoạt động
Đón trẻ - Tiếp tục tập  thói  quen  chào  cô,chào  ba mẹ  khi  đến lớp
- Dạy trẻ đi học  không khóc  nhè.
Trò chuyện sáng - Trò chơi bắt chước tiếng kêu các con vật.
- Trò chuyện về các con vật trên tường
Chơi – tập buổi sáng: Chơi tập có chủ đích - Kể chuyện “Bé cho gà ăn” Bé chọn con vật màu đỏ Hát: “Gà trống, mèo con và cún con Xếp cạnh các con vật  Thể chất: Đi trong đường hẹp cách nhau 35-40cm
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích - Trò chơi thao tác vai: đẩy em đi chơi, ru em ngủ
- Hoạt động với đồ vật: đẩy xe, chơi bóng, xếp sát cạnh
Hoạt động ngoài trời - QS: Con gà
- TCDG:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: Đẩy xe, chơi bóng
- TCDG:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
- QS: Con vật quen thuộc
- TCDG:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: Đẩy xe, chơi bóng
- TCDG:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
- QS: Các con vật quen thuộc
- TCDG:
Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
Vệ sinh, ăn ngủ -  Biết  để cô rửa tay  sau khi đi vệ sinh
- Biết gọi cô khi khát hoặc tự uống nước.
Sinh hoạt chiều - Chơi với con vật màu đỏ.
- Chơi xếp cạnh các con vật
- Nghe bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”
- Ôn bài hát “Em tập lái ô tô”
Hotline Hotline