Kế hoạch tuần 2 tháng 11

  • Xem: 903

Từ ngày 09/11/2015 đến ngày13/11/2015

Thứ
 
Các hoạt động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Đón trẻ - Tiếp tục tập  thói  quen  chào  cô,chào  ba mẹ  khi  đến lớp
- Dạy trẻ đi học  không khóc  nhè.
Trò chuyện sáng - Trò chuyện về tên bé, tên bạn
- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé
Chơi – tập buổi sáng: Chơi tập có chủ đích - Xe ô tô và xe lửa -Dạy vận động : “ Em tập lái ô tô”
 
- -Dạy vận động : “ Em tập lái ô tô”
 
Xếp xe ô tô Bò có mang vật trên lưng
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích - Trò chơi thao tác vai: cho bé ăn, bế em bé
- Hoạt động với đồ vật: tháo lắp vòng, xâu bóng vào dây
Hoạt động ngoài trời - QS: Xe ô tô và xe lửa
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: “Con rùa”
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS: Tìm đồ vật màu xanh, màu đỏ
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: “Con rùa”
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS: Xe ô tô và xe lửa
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
Vệ sinh, ăn ngủ -- Tập thói quen tốt  rửa  tay  trước khi  ăn.
- Biết đi vệ sinh  đúng  chỗ  nơi quy  định
- Biết gọi cô khi bị  ướt  bẩn,  tập ngồi  bô.
 Tập uống bằng  cốc,  ngồi  vào bàn  ăn.
 
Sinh hoạt chiều . - Cô và bé cùng thu dọn các góc chơi gọn gàng.
 
Hotline Hotline