Kế hoạch tuần 3 tháng 11/2015

  • Xem: 732

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015

Thứ /  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Các hoạt động
Đón trẻ - Tiếp tục tập  thói  quen  chào  cô,chào  ba mẹ  khi  đến lớp
- Dạy trẻ đi học  không khóc  nhè.
Trò chuyện sáng - Trò chuyện về tên bé, tên bạn
- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé
Chơi – tập buổi sáng: Chơi tập có chủ đích - Nhận biết Xe lửa - Đoàn tàu nhỏ xíu - Xếp xe lửa - Bật và tiến về phía trước Thơ : con tàu
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích - Trò chơi thao tác vai: cho bé ăn, bế em bé
- Hoạt động với đồ vật: tháo lắp vòng, xâu bóng vào dây
Hoạt động ngoài trời - QS: xe lửa
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: “mèo và chim sẻ”
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS: Tìm đồ vật màu xanh, màu đỏ
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: mèo và chim sẻ
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS:xe lửa
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
Vệ sinh, ăn ngủ - Tập uống bằng  cốc,  ngồi  vào bàn  ăn.
- Tập thói quen tốt  rửa  tay  trước khi  ăn.
- Biết đi vệ sinh  đúng  chỗ  nơi quy  định
- Biết gọi cô khi bị  ướt  bẩn,  tập ngồi  bô.
Sinh hoạt chiều - Biết tránh  và  không sờ  vào  ổ  điện  khi  được  nhắc  nhở.
- Rèn kỷ năng  cầm  nắm: khéo  léo  cầm gỗ  và gõ.
Hotline Hotline