Kế hoạch tuần 4 tháng 11/2015

  • Xem: 765

Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 27/11/2015

Thứ /  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Các hoạt động
Đón trẻ - Tiếp tục tập  thói  quen  chào  cô,chào  ba mẹ  khi  đến lớp
- Dạy trẻ đi học  không khóc  nhè.
Trò chuyện sáng - Trò chuyện về tên bé, tên bạn
- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé
Chơi – tập buổi sáng: Chơi tập có chủ đích - Nhận biết bóng màu đỏ - Đi đổi hướng, đi theo hiệu lệnh - Xâu dây bóng - Thơ “Đá bóng” - Hát “Bóng tròn to”
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích - Trò chơi thao tác vai: cho bé ăn, bế em bé
- Hoạt động với đồ vật: tháo lắp vòng, xâu bóng vào dây
Hoạt động ngoài trời - QS: Quả bóng
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: “Đi qua cầu”
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS: Tìm đồ vật màu xanh, màu đỏ
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- TCVĐ: Đi qua cầu
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
- QS: quả bóng
- TCDG:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
Vệ sinh, ăn ngủ - Tập uống bằng  cốc,  ngồi  vào bàn  ăn.
- Tập thói quen tốt  rửa  tay  trước khi  ăn.
- Biết đi vệ sinh  đúng  chỗ  nơi quy  định
- Biết gọi cô khi bị  ướt  bẩn,  tập ngồi  bô.
Sinh hoạt chiều - Biết tránh  và  không sờ  vào  ổ  điện  khi  được  nhắc  nhở.
- Rèn kỷ năng  cầm  nắm: khéo  léo  cầm gỗ  và gõ.
Hotline Hotline