KẾ HOẠCH TUẦN 5 Tháng 12/2015

  • Xem: 898

Từ ngày: 28/12/2015 đến ngày: 1/1/2016

​​
Nội Dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đón trẻ- trò chuyện sáng - Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, công việc của người thân trong gia đình
Thể dục sáng -Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay , chân ,bụng ,lườn ), hô hấp.
-Đi chạy bước nhỏ
Giờ Học
 
Thể chất: 
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
Hoạt động với đồ vật:   Xếp chồng sát cạnh Ngôn ngữ:  Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể và các chức năng Âm Nhạc:  Vận động minh họa (Bóng tròn to)
 
Tạo hình:   Làm quen cách nhồi đất, chia đất
Chơi ngoài trời +Trò chơi vận động:
-Dân gian:Chi chi chành chành ,ú òa ,…..
+ Chơi tự do: chơi phi ngựa gỗ,chơi câu cá, cơi với đồ chơi ngoài trời, chơi thảy vòng
Ăn -- Kỹ năng vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay với xà phòng (sau khi đi vệ sinh, trước  khi ăn), đánh răng.
-Tập một số thói quen lịch sự: không nhai nhồm nhoàm, không làm rơi vãi thức ăn...
 
Ngủ -Tập lấy gối chăn và tự vào chỗ ngủ.
Vệ sinh -Gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh và đi vệ sinh đúng nơi qui định.
-Cô giúp trẻ  giữ gìn vệ sinh thân thể
-Trẻ  ngồi bô khi có nhu cầu đi vê sinh.
Nội Dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đón trẻ- trò chuyện sáng - Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, công việc của người thân trong gia đình
Thể dục sáng -Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay , chân ,bụng ,lườn ), hô hấp.
-Đi chạy bước nhỏ
Giờ Học
 
Thể chất: 
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
Hoạt động với đồ vật:   Xếp chồng sát cạnh Ngôn ngữ:  Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể và các chức năng Âm Nhạc:  Vận động minh họa (Bóng tròn to)
 
Tạo hình:   Làm quen cách nhồi đất, chia đất
Chơi ngoài trời +Trò chơi vận động:
-Dân gian:Chi chi chành chành ,ú òa ,…..
+ Chơi tự do: chơi phi ngựa gỗ,chơi câu cá, cơi với đồ chơi ngoài trời, chơi thảy vòng
Ăn -- Kỹ năng vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay với xà phòng (sau khi đi vệ sinh, trước  khi ăn), đánh răng.
-Tập một số thói quen lịch sự: không nhai nhồm nhoàm, không làm rơi vãi thức ăn...
 
Ngủ -Tập lấy gối chăn và tự vào chỗ ngủ.
Vệ sinh -Gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh và đi vệ sinh đúng nơi qui định.
-Cô giúp trẻ  giữ gìn vệ sinh thân thể
-Trẻ  ngồi bô khi có nhu cầu đi vê sinh.
Hotline Hotline