B. Lĩnh Vực Phát Triển Tình Cảm Và Quan Hệ Xã Hội

  • Xem: 6.891

B. Lĩnh Vực Phát Triển Tình Cảm Và Quan Hệ Xã Hội

NỘI DUNG BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI
II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
Chuẩn 7: Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân
Chỉ số 27 Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.
Chỉ số 28 Ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân.
Chỉ số 29 Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân.
Chỉ số 30 Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
Chuẩn 8: Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân
Chỉ số 31 Cố gắng thực hiện công việc đến cùng.
Chỉ số 32 Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc.
Chỉ số 33 Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày.
Chỉ số 34 Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân.
Chuẩn 9: Trẻ biết thể hiện cảm xúc
Chỉ số 35 Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác.
Chỉ số 36 Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói và cử chỉ, nét mặt.
Chỉ số 37 Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
Chỉ số 38 Thể hiện sự thích thú với cái đẹp.
Chỉ số 39 Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc.
Chỉ số 40 Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
Chỉ số 41 Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
Chuẩn 10: Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè
Chỉ số 42 Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
Chỉ số 43 Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi.
Chỉ số 44 Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dung đồ chơi với những người gần gũi.
Chỉ số 45 Sẵn sang giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
Chỉ số 46 Có nhóm bạn chơi thường xuyên.
Chỉ số 47 Biết chờ đến lượt khi tham gia hoạt động.
Chuẩn 11: Trẻ thể hiện sự hợp tác với bạn bè
Chỉ số 48 Lắng nghe ý kiến của người khác.
Chỉ số 49 Trao đổi ý kiến của mình với bạn.
Chỉ số 50 Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè.
Chỉ số 51 Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người khác.
Chỉ số 52 Sẵn sang thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
Chuẩn 12: Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội
Chỉ số 53 Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
Chỉ số 54 Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.
Chỉ số 55 Đề nghị sự giúp đỡ khi cần thiết.
Chỉ số 56 Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
Chỉ số 57 Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
Chuẩn 13: Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác
Chỉ số 59 Nói được khả năng và sở thích của bạn và người thân;.
Chỉ số 59 Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình.
Chỉ số 60 Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
Hotline Hotline