Nội Quy đóng phí năm 2017-2018

  • Xem: 2.944

Nội Quy đóng phí năm 2017-2018Lớp Cháo
Học Phí / tháng
Tiền Ăn / tháng
Phí Cơ Sở Vật Chất / năm
Thứ hai đến thứ sáu 3.500.000 1.400.000 1.500.000
Thứ hai đến thứ bảy 4.500.000 1.400.000 1.500.000
Lớp Thường
Lớp Nhà Trẻ
Học Phí / tháng
Tiền Ăn / tháng
Phí Cơ Sở Vật Chất / năm
Quỹ PHHS / năm
Thứ hai đến thứ sáu 1.270.000 700.000 900.000 300.000
Thứ hai đến thứ bảy 1.370.000 800.000 900.000 300.000
Lớp Mẫu giáo
Học Phí / tháng
Tiền Ăn / tháng
Phí Cơ Sở Vật Chất / năm
Quỹ PHHS / năm
Thứ hai đến thứ sáu 1.220.000 700.000 900.000 300.000
Thứ hai đến thứ bảy 1.320.000 800.000 900.000 300.000
Lớp Tăng Cường
Học Phí / tháng
Tiền Ăn / tháng
Phí Cơ Sở Vật Chất / năm
Quỹ PHHS / năm
Thứ hai đến thứ sáu 1.970.000 800.000 1.000.000 300.000
Thứ hai đến thứ bảy 2.270.000 900.000 1.000.000 300.000
Bé học thêm ngoài giờ
Ăn ngoài giờ
Giữ thêm ngoài giờ
300.000/ tháng 350.000/ tháng
Hotline Hotline